PRÍKAZ RIADITEĽA

z dôvodu zamedzenia šírenia KORONAVÍRUSU sa na pracoviskách v budove SBD Šaľa s účinnosťou od 11.03.2020 až do odvolania pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov na pracoviskách SBD Šaľa ( v kanceláriách) […]