Nová sekcia Pre klientov

Vážení vlastníci a užívatelia bytov

na našej stránke sme vytvorili novú sekciu v menu Pre klientov. Nájdete na nej tlačivá k stiahnutiu a vytlačeniu, požiarne a bezpečnostné informácie, zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ako sa platí za služby v bytovom dome, rôzne doporučenia a návody, mimo iného i o úspore tepla. Sekciu budeme naďalej aktualizovať.