Odpočty pomerových rozdeľovačov tepla a bytových vodomerov v bytových domoch v správe SBD Šaľa

Kategória Oznamy

Týmto Vám oznamujeme, že počas mesiaca JANUÁR 2021 sa bude vykonávať odpočet pomerových rozdeľovačov tepla a bytových vodomerov za rok 2020 nasledovne:

V bytoch, kde sa počas rokov 2017 až 2020 nainštalovali pomerové merače tepla a bytové vodomery s rádiovým modulom, sa tieto odpočty uskutočnia na diaľku, teda bez nutnosti vstupu do bytu.

Jedná sa o nasledovné bytové domy:

Hlavná 12/43,45,47,49 ŠAĽA
Hlavná 13/51,53,55,57 ŠAĽA
Okružná 1025/26,28 ŠAĽA
Horná 916/8,10,12 ŠAĽA
Vajanského 1023/9,11,13,15 ŠAĽA
Bottova 1021/10,12 ŠAĽA
J.Palárika 397/2,4,6 ŠAĽA
Nezábudkova 565/2,4,6 ŠAĽA
Novomeského 772/6 ŠAĽA
Kráľovská 829/4 ŠAĽA

 

Cintorínska 1858/7,9,11 ŠAĽA-Veča
F.Kráľa 1863/6 ŠAĽA-Veča
L.Svobodu 1860/2,4,6 ŠAĽA-Veča
Hollého 1846/26,28,30 ŠAĽA-Veča
Hollého 1844/14,16,18 ŠAĽA-Veča
Cintorínska 1938/2,4,6,8 ŠAĽA-Veča
Slnečná 1939/2,4,6,8 ŠAĽA-Veča
L.Svobodu 1937/8,10,12,14 ŠAĽA-Veča
Slnečná 1940/16,14,12,10 ŠAĽA-Veča
L.Svobodu 1936/9,11,13,15 ŠAĽA-Veča
Narcisova 1942/32,30,28,26 ŠAĽA-Veča
Narcisova 1943/24,22,20,18 ŠAĽA-Veča
Narcisova 1947/9,11,13,15 ŠAĽA-Veča
Narcisova 1945/2,4,6,8 ŠAĽA-Veča
Nitrianska 1934/8,10,12,14 ŠAĽA-Veča
Nitrianska 1933/16,18,20,22 ŠAĽA-Veča
Narcisova 1944/10,12,14,16 ŠAĽA-Veča
L.Svobodu 1935/1,3,5,7 ŠAĽA-Veča

 

9.mája 1083 Selice

 

Informácie o presných termínoch odpočtov pre bytové domy bez možnosti odpočtu na diaľku vám včas písomne oznámime. Tieto oznamy budú umiestnené na informačných tabuliach v spoločných priestoroch konkrétnych bytových domov.

Ďalšie info na tel.: 031/770 2861