Oznámenie o orerušeni dodávky TÚV na okruhu CK 34 – Veča

MeT Šaľa, spol. s r. o. z dôvodu havárie na hlavnom rozvode oznamuje prerušenie dodávky TÚV dňa 14.9.2022 od 8.00 hod do 20.00 hod. Dodávka bude obnovená v čo najkratšom čase ihned‘ po odstránení havárie. Za pochopenie d’akujeme.