Oznámenie o prerušení dodávky TÚV okruh CK-34 Veča

MeT Šaľa, spol. s r. o. z dôvodu havárie na hlavnom rozvode oznamuje prerušenie dodávky TÚV v dňoch 20.8.2022 do 21.8.2022.

Dodávka bude obnovená v čo najkratšom čase ihneď po odstránení havárie.

Za pochopenie ďakujeme.