Zmena kanálového rastra (Aktualizované)

Kategória Internet, Káblová televízia, Oznamy
Lokalita 1

Streda 2. 11. 2016

Nitrianska
Narcisová
Slnečná
L. Svobodu 1, 3, 5, 7
L. Svobodu 9, 11, 13, 15
L. Svobodu 8, 10, 12, 14
Rímska 1, 3, 5
Rímska (rodinné domy)
Germánska (rodinné domy)
Fraňa Kráľa (rodinné domy)

Lokalita 2

Pondelok 7. 11. 2016

Fr. Kráľa 2, 3,4, 6
Lúčna 1, 3, 5, 7, 9
Slnečná
Hollého 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Cintorínska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
L. Svobodu 2, 4, 6
Vavra Šrobára 1, 3, 8, 10, 12
J. Palárika 2, 4, 6, 8, 10, 12
Orechová 9, 11, 13, 15
Dolná 6, 10
B. Nemcovej 8, 10, 12

Lokalita 3

Streda 9. 11. 2016

Nešporova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
ČSA 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Bottova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
SNP 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Vlčanská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Nezábudkova 2, 4, 6
Letná 6, 8, 10
Jazerná 3, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 28, 30, 32
Novomeského 6, 8, 9, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
Kráľovská 2, 4
Hlavná 93, 95, 97

 

Lokalita 4

Pondelok 14. 11. 2016

Horná 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Vajanského 9, 11, 13, 15
Okružná 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
Partizánska 10, 12, 14, 16
Kukučínova 36, 38, 40, 42
Budovateľská 9, 11, 15, 17, 27, 29, 31, 33
Hlavná 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
Vlčanská 17, 19, 21
Hurbanova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Pazmáňa 5
8. mája 5, 11, 13

 

Čo urobiť po zmene

Po spustení vysielania na nových frekvenciách budete musieť na svojich televíznych prijímačoch alebo na set-top boxoch spustiť automatické ladenie.

Ladenie spustite len v prípade, že Vám programy v určený deň vypadnú. Analógovej televízie sa táto zmena netýka!

V prípade spustenia manuálneho ladenia nastavte nasledovné parametre:

 

Nové frekvencie
Kanál MHz
R34 578
R35 586
R36 594
R37 602
R38 610
R39 618
R40 626
R41 634
R42 642
R43 650
R44 658
R45 666
R46 674
R47 682
R48 690
R49 698
SR - 6900
QAM- 256
ID - 1

V prípade problémov s preladením, volajte na 0903 466 334