Oznam pre odberateľov káblovej televízie SBD Šaľa

Kategória Káblová televízia, Oznamy

Upozorňujeme divákov na množiace sa prípady zavádzania užívateľov káblovej televízie SBD Šaľa podomovými predajcami, ponúkajúcimi televízne služby konkurenčných spoločností.

V posledných dňoch zaznamenávame prípady, keď predajcovia konkurenčných spoločností zavádzajú odberateľov káblovej televízie SBD Šaľa, že vysielanie v sietiach SBD Šaľa bude ukončené a odberatelia budú musieť podpísať nové zmluvy s inými spoločnosťami (napr.Magio) na príjem televízneho signálu. Je to výmysel, ktorého jediným cieľom je získať ďalších odberateľov pre svoju spoločnosť, a k tomu ešte za viac peňazí.

Stavebné bytové družstvo Šaľa popri ponuke analógového (42 TV kanálov), a digitálneho signálu v pásme DVB-C (70 TV kanálov,12 kanálov v HD kvalite), ponúka aj pripojenie internetu s rýchlosťou 10 mbit download/2mbit upload. SBD Šaľa je výlučným vlastníkom všetkých sietí (optických aj metalických) a technológií pomocou ktorých tieto služby poskytuje a neprenajíma od inej spoločnosti žiadne siete alebo technológie.