Dovolenka 30.-31.10.2023

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov v správe SBD Šaľa,

z dôvodu čerpania dovoleniek bude 30.-31.10.2023 budova SBD Šaľa zatvorená.