PRÍKAZ RIADITEĽA

z dôvodu zamedzenia šírenia KORONAVÍRUSU sa na pracoviskách v budove SBD Šaľa s účinnosťou od 11.03.2020 až do odvolania pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov na pracoviskách SBD Šaľa ( v kanceláriách) a nebude možný vstup.

Požiadavky treba riešiť formou e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo poštovou zásielkou.

Príkaz platí od 10.03.2020, zamestnanci sú povinní riadiť sa týmto príkazom až do odvolania.