Tlačivá

Prosíme vážených klientov (členov družstva, vlastníkov bytov a nebytových priestorov), aby vytlačené a vyplnené tlačivá podávali na sekretariáte SBD Šaľa neposielať elektronicky, mimo žiadanky na zabezpečenie opravy tú môžete podať osobne, alebo elektronicky na adresu sekretariat@sbdsala.eu)

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov z dôvodu šetrenia Vášho času sme vložili do sekcie tlačivá – tlačivo ohlásenie stavebných úprav v meste Šaľa, detailné informácie k prestavbe bytu nájdete na www.sbdsala.eu a na technickom oddelení SBD Šaľa (energetik@sbdsala.eu, technik@sbdsala.eu )

Ohlásenie stavebných úprav v byte (mesto Šala)