Tlačivá

Prosíme vážených klientov (členov družstva, vlastníkov bytov a nebytových priestorov), aby vytlačené a vyplnené tlačivá podávali na sekretariáte SBD Šaľa neposielať elektronicky, mimo žiadanky na zabezpečenie opravy tú môžete podať osobne, alebo elektronicky na adresu sekretariat@sbdsala.eu)

 

Tlačivo reklamovanej služby
Osobomesiace
Výpoveď zo zmluvy o pripojení INTERNETU
Výpoveď zo zmluvy o pripojení signálu TKR
Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov (Word)
Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov (PDF)
Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov (PDF) VZOR
Tabuľka hlasovania vlastníkov od 1.2.2020
Žiadanka SBD
Žiadosť Inkaso
Žiadosť o vrátenie preplatku
Žiadosť o zvýšenie alebo zníženie predpisu
Žiadosť o nahliadanie do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania FO
Dohoda o elektronickom doručovaní dokumentov

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov z dôvodu šetrenia Vášho času sme vložili do sekcie tlačivá – tlačivo ohlásenie stavebných úprav v meste Šaľa, detailné informácie k prestavbe bytu nájdete na www.sbdsala.eu a na technickom oddelení SBD Šaľa (energetik@sbdsala.eu, technik@sbdsala.eu )

Ohlásenie stavebných úprav v byte (mesto Šala)