Cenník

CENNÍK SBD – INTERNET

k Všeobecným podmienkam spoločnosti Stavebné bytové družstvo Šaľa na poskytovanie služby prístupu do siete internet.
Tento cenník nahrádza všetky predchádzajúce cenníky a tarify.
Platný od 01. 01. 2022

1.  Cena za poskytovanie služby prístupu do siete internet (mesačný paušál)

50 Mbit / 10 Mbit.                                                                        10,00 €
Širokopásmový internetový prístup s rýchlosťou do 50 Mbit / 10 Mbit
„Minimálne požiadavky na využívanie služby prístupu do internetu:
– Zariadenia s rozhraním LAN 100Base-T IEEE 802.3u
– Zariadenia s rozhraním WLAN IEEE 802.11n
– Zariadenia pri využívaní služby musia mať dostatočné voľne systémové prostriedky. Minimálne 1GB/10% voľného
miesta na systémovom disku, min. 4GB voľnej RAM pamäte, minimálne 75% voľného výpočtového výkonu CPU“

 

2. Cena za jednorazové služby a sankcie

Cena za zriadenie a aktiváciu Pripojenia bez viazanosti v KBV – 40,00 €

Cena za zriadenie Koncového bodu v IBV  – individuálna kalkulácia

Cena za znovupripojenie – 15,00 €

Cena za preloženie Koncového bodu u Užívateľa v Mieste inštalácie – 35,00 €

Cena za zmenu Miesta inštalácie v rámci lokality – 55,00 €

Cena za výjazd technika k poruche (poruchy za káblovým modemom) – 35,00 € / hod.

Cena za výmenu poškodeného, zničeného modemu resp. v prípade jeho straty, krádeže,
ako aj za nevrátenie modemu pri ukončení zmluvy – 85,00 €

Zmluvná pokuta pri predčasnom ukončení zmluvy pri viazanosti – 100,00 €

Upomienka – 3,00 €

Manipulačný poplatok (zmena údajov) – 5,00 €

Jednorazový poplatok za Wifi router – 35,00 €

 

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Poklesy rýchlostí môžu nastať pri vysokom zaťažení sietí mimo pôsobnosti SBD Šaľa.

Prípadné reklamácie sa uplatňujú prostredníctvom e-mailu na sekretariat@sbdsala.eu alebo telefonicky na tel. č. 031 – 770 2861
(v prac. dobe).