Stupačky v bytových domov – cesta pre požiar

Stúpačky, sú vlastne zvislé šachty, ktoré spájajú najnižšie podlažie s najvyšším, pričom prechádzajú cez všetky podlažia bytového domu (BD) a prakticky cez všetky byty v ňom. V prvom rade slúžia na umiestnenie všetkých potrebných rozvodov – studenej ale aj teplej vody, kanalizácie, plynoinštalácie, ale aj elektroinštalácie resp. vzduchotechniky. No zároveň môžu vytvárať ideálny priestor – cestu pre požiar.

STÚPAČKY MÔŽU BYŤ VYHOTOVENÉ V ZÁSADE DVOMA SPÔSOBMI :

1. ako zvislá šachta bez požiarnych tesnení na úrovni jednotlivých podlaží – šachta pripomínajúca komín (voľne vedené rozvody)
2. ako zvislá šachta s požiarnymi tesneniami na úrovni jednotlivých podlaží (všetky rozvody musia byť požiarne utesnené v úrovni podlahy resp. stropu bytu)

V BD musí tvoriť každý byt jeden požiarny úsek (PÚ), preto sú byty od seba a iných priestorov BD požiarne oddelené (požiarne steny, požiarne stropy/podlahy a požiarne vchodové dvere).

 

Fakty

▶️  V bytových domoch tvorí každý byt jeden požiarny úsek
▶️  Preto sú všetky byty od seba a ostatných priestorov BD požiarne oddelené,
▶️  Pri nesprávnom vyhotovení požiarneho tesnenia v stúpačkách sa dokáže požiar šíriť rýchlo a ohrozovať obyvateľov BD v každom byte ale aj v inom priestore BD,
▶️  Najčastejšie sa v BD šíri požiar cez vertikálne šachty z nižších podlaží do vyšších cez potrubia a nesprávne požiarne tesnenia.

 

STÚPAČKY

1. tvoria tiež buď samostatný PÚ (1. prípad – “šachta komín”) alebo
2. sú súčasťou priestorov bytu (2. prípad – šachta s požiarnymi tesneniami).
V 1. prípade musia byť stúpačky tiež oddelené od bytu požiarne, čiže požiarnou stenou (prestupy musia byť požiarne utesnené) ako aj požiarnymi servisnými dvierkami (umiestnenými väčšinou vo WC alebo v kúpeľni).

V 2. prípade musia byť všetky rozvody požiarne utesnené v úrovni podlahy resp. stropu bytu.

 

Čo si všímať

📌  Požiarny prestup/tesnenie musí byť celistvý bez prasklín, dier, poškodení,
📌  Praskliny okolo potrubí, v stenách, stropoch a na podlahe (keď vidíš suseda je niečo v neporiadku),
📌  V prestupoch musí byť ako tesnenie použitá minerálna vlna a nie polystyrén alebo “nehorľavá” pena,
📌  Na prestupy/tesnenie nikdy nepoužívame PUR penu!

 

💡  Všetky otvory v týchto konštrukciách musia byť utesnené vhodným spôsobom

 

V súčasnosti prechádza veľa BD rekonštrukciami, ktorých súčasťou je aj výmena rozvodov v stúpačkách. Ich nesprávne vyhotovenie/zrekonštruovanie môžu byť príčinou priameho ohrozenia životov a majetkov obyvateľov domu z dôvodu neželaného komínového efektu šírenia požiaru vnútri BD. Preto je veľmi dôležité, aby stupačky a rozvody v nich boli správne požiarne utesnené.
Jeden z najnebezpečnejších prípadov je rozšírenie požiaru z pivničných priestoroch do bytov cez plastové potrubia, ktoré ústia z pivnice do stupačky.

 

 

Čo je nakoniec dôležité pre občana?

Nebyť ľahostajný a všímať si svoje okolie. Žiaľ požiarna ochrana sa vo všeobecnosti zanedbáva a podceňuje. Nekladie sa na ňu dostatočný dôraz, pretože si ľudia často povedia, že mne sa nič takéto stať nemôže. Stačí ale malá neopatrnosť a môžeme sa ocitnúť tvárou v tvár vážnemu

nebezpečenstvu zvanému požiar. Neberte na ľahkú váhu požiarnu ochranu svojho bytu (domu). Je to miesto kde trávite čas s rodinou a priateľmi. Je to miesto kde môžete vždy prísť a cítiť sa príjemne a hlavne v bezpečí. Preto by sa mal každý správať tak, aby zaistil bezpečie nielen sebe, ale aj svojim blízkym.

 

Zdroj: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky www.appo.sk