Po schodoch

Portál Po schodoch umožní vlastníkom bytov a nebytových priestorov mať detailné informácie o:

• Aktuálnom predpise
• Ročnom vyúčtovaní
• Upomienkach
• Meračoch teplej vody, studenej vody, odberu tepla na radiátoroch
• Stave fondu opráv
• Revíziach v bytovom dome
• Grafe ročných nákladov

Platby realizované za zálohový predpis, služby (a iné) sa aktualizujú v lehote do 30 dní po obdržaní platby.
To znamená po ukončení zúčtovacieho obdobia (daného mesiaca). Ak máte v sekcii merače údaj, že skončila ich platnosť, neznamená to, že máte merače nefunkčné. Nastal stav, kedy bola zrealizovaná ich výmena (montáž nových meračov ) a teraz prebieha administratívny proces zadávania tejto zmeny do systému.

Vstupný registračný kód Vášho bytu a domu obdržíte v ročnom vyúčtovaní v mesiaci máj, ktoré bude doručované poštou a to doporučene na Vašu adresu.

Prvý krok je zadanie registračného kódu do ponuky Registrácia a následne postupujte podľa pokynov.

Služba je pre zákazníkov SBD Šaľa bezplatná.Prihlasiť sa do portálu