Požiarne uzávery – požiarne dvere

Požiarne dvere patria medzi požiarne uzávery, čo znamená, že je potrebné dbať na ich správnu prevádzku, funkčnosť, údržbu a pravidelné kontroly. Musia spĺňať predpísané požiadavky právnych a technických predpisov a prejsť náročnými skúškami certifikácie. Ľuďmi sú často vnímané ako zbytočné a nepotrebné, ale opak je pravdou. Ako výplňové konštrukcie otvorov v požiarnych stenách alebo v stropoch majú veľmi dôležitú úlohu. Pri požiari bránia alebo aspoň obmedzujú šírenie plameňa, tepla a dymu z jedného priestoru do iného po špecifikovaný čas ich požiarnej odolnosti.

Úlohou požiarnych dverí je zabrániť rozšíreniu požiaru z jedného priestoru do iného priestoru. Fungujúce požiarne dvere zachránia Váš život majetok. Ide o dôležitý bezpečnostný prvok, preto vyhláška požaduje „akcieschopnosť“ požiarnych dverí, ktorá je dôležitá nielen pri kolaudácii, ale počas celej životnosti stavby. Preto sú povinné pravidelné kontroly, ktoré sú súčasťou preventívnej protipožiarnej prehliadky stavby, napríklad raz ročne.

Čo sa deje v praxi?

Každý z nás denne vidí, otvára či zatvára niekoľko dverí, ale ako spoznať, ktoré z nich sú požiarne a ktoré nie? Na prvý pohľad si požiarne dvere všimnete tak, že je na nich nápis POŽIARNY UZÁVER aleboPOŽIARNE DVERE. Z obyčajných dverí však neurobíme požiarne len tým, že na ne nalepíme niektoré z týchto označení. Je nevyhnutné, aby tieto dvere spĺňali množstvo
technických požiadaviek a vyhovovali potrebným predpisom.

Aby požiarne dvere zabránili rozšíreniu požiaru, musia byť uzavreté. Častou závadou je znemožnenie samouzatvárania, vyradenie samozatvárača, rôzne kliny, háčikya motúziky síce uľahčujú prechod osôb, ale zároveň

otvárajú cestu požiaru. Chceme, aby boli požiarne dvere v bežnom prevádzkovom stave otvorené? Na to sú určené prídržné elektromagnety, ktoré dvere držia otvorené, ale v prípade
požiaru sa elektrický obvod elektromagnetu preruší uvoľní, aby sa mohli uzavrieť.

 

💡  Aby požiarne dvere zabránili rozšíreniu požiaru, musia byť uzavreté požiarne dvere

 

Kontrola požiarnych dverí

📌  skontrolujte, či sa na dverách nenachádzajú žiadne praskliny, preliačiny a netesnosti,
📌  skontrolujte, či samozatvárač správne a úplne uzavrie dvere,
📌  skontrolujte, či sú dvere zatvorené po celom obvode,
📌  skontrolujte, či sa po obvode dverí nenachádzajú žiadne otvory, špáry a netesnosti,
📌  skontrolujte okolie najviac namáhaných miest dverí, ako pánty, kovanie a kľučky, či nie sú poškodené

 

Čo všetko majú mať požiarne dvere

☑️  nápis POŽIARNY UZÁVER alebo POŽIARNE DVERE nalepený priamo na dvernom krídle (nápis musí byť jasne viditeľný a nemôže byť umiestnený na ráme dverí),
☑️  napeňovaciu pásku (je to páska, ktorá vyzerá ako tesniaca guma) po celom svojom obvode. Ak požiarne dvere nemajú túto pásku alebo je poškodená, neplnia svoj účel,
☑️  samozatvárač (mechanizmus, ktorý dvere samočinne uzavrie po každom otvorení bez vašej pomoci),štítok od výrobcu dverí, kde je definovaná ich požiarna odolnosť, napr. EW30 (čo znamená, že tieto požiarne dvere musia obmedziť šírenie tepla minimálne po dobu 30 minút).

 

 

 

 

 

Fakty

▶️  Dvere v žiadnom prípade nenechávajte v otvorenej polohe pomocou zarážok, hasiacich prístrojov a iných provizórnych pomôcok,
▶️  Napeňovaciu pásku netrhajte, nestrihajte ani inak nepoškodzujte,
▶️  Samozatvárač slúži na samočinné zatváranie dverí a v prípade jeho odpojenia ste zodpovední za nefunkčnosť dverí v prípade požiaru,

 

Požiarne dvere bežne používame ako ktorékoľvek iné štandardné dvere. Ich pravý význam uvidíme až v prípade požiaru. Preto je potrebné, aby sme sa o požiarne dvere starali a tým chránili seba, svojich blízkych a ostatných, ktorí sa práve nachádzajú v budove. V prípadoch, keď sú požiarne dvere neodborne osadené, znefunkčnené alebo poškodené, je potrebné neodkladne kontaktovať správcu budovy, technika alebo inú zodpovednú osobu a nechať dvere opraviť prípadne vymeniť.

 

Zdroj: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky www.appo.sk