Postup v prípade zistenia úniku plynu v byte / dome

Postup v prípade zistenia úniku plynu v byte alebo dome