Obnova bytovej budovy zo ŠFRB – aktuálne platné podmienky

S účinnosťou od 1.4.2023 sa zvýšili limity na poskytovanie podpory v závislosti od podlahovej plochy bytu a zároveň aj limit na výmenu výťahu, ktoré menia doterajšie podmienky čerpania úverov na obnovy bytových domov.

 

Obnova bytových domov s podporou ŠFRB pre rok 2022