Potrebujem vybaviť

Pre klientov

Nový zálohový predpis
Zmena vlastníka
Inkasný príkaz vrátenie preplatku na účet
Domový poriadok a požiarno poplachové smernice

Oddelenie nájomného

031 / 771 34 38

0903 / 433 231
najomnesala@sbdsala.eu

0903 / 292 189
najomneveca@sbdsala.eu


Žiadosť Inkaso
Žiadosť o vrátenie preplatku na osobný účet
Žiadosť o zvýšenie alebo zníženie predpisu
Domový poriadok a Požiarno-poplachové smernice


Detailné informácie sú Vám k dispozícii v menu sekcií Pre klientov

Poistná udalosť
Dohoda o elektronickom doručovaní dokumentov
Reklamácie
Žiadosť o nahliadanie do dokladov týkajúcich sa správy domu

Sekretariát
031 / 770 28 61
sekretariat@sbdsala.eu


Tlačivo reklamovanej služby
Dohoda o elektronickom doručovaní dokumentov
Žiadosť o nahliadanie do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania FO
Poistenie majetku spravovaného Stavebným bytovým družstvom Šaľa


Detailné informácie sú Vám k dispozícii v menu sekcií Pre klientov

Zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Žiadanka na vykonanie práce
Zápisnica schôdze vlastníkov
Platná legislatíva
Domový poriadok
Požiarno poplachové smernice

Riaditeľ
riaditel@sbdsala.eu
031 / 770 28 61
Sekretariát
031 / 770 28 61
sekretariat@sbdsala.eu


Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov (Word)
Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov (PDF) VZOR
Tabuľka hlasovania vlastníkov od 1.2.2020
Žiadanka SBD
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Požiarno-poplachové smernice
Prehľad poskytovaných podpôr v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov platný od 1.1.2024


Detailné informácie sú Vám k dispozícii v menu sekcií Pre klientov

Káblová televízia a Internet
Podpis novej zmluvy, Zmena zmluvy, Poradenstvo, Ukončenie zmluvy

Zmluvy TKR a Internet
0904 / 761 532
pokladna@sbdsala.eu
Poruchy TV a Internet
0903 / 466 334


Výpoveď zo zmluvy o pripojení signálu TKR
Výpoveď zo zmluvy o pripojení INTERNETU


Detailné informácie sú Vám k dispozícii v menu sekcií Káblová televízia a Internet

Nenašli ste, čo presne hľadáte?
Neváhajte nás kontaktovať telefonicky 031 / 770 28 61,
alebo e-mailom sekretariat@sbdsala.eu