Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia pre používateľov
webových stránok a koncových zákazníkov

 

Táto webová stránka je prevádzkovaná Stavebným bytovým družstvom Šaľa so sídlom Horná 926/1, 927 01 Šaľa. Tento dokument popisuje spôsob, ako zbierame a spracovávame vaše osobné údaje ako správca údajov v spojení s touto webovou stránkou alebo s ďalšími službami, ktoré vám poskytujeme ako koncovému zákazníkovi.

 

1. Vaše osobné údaje

Pri návšteve tejto webovej stránky o vás automaticky zhromažďujeme tieto osobné údaje:
informácie o stránkach, ktoré navštívite na tejto webovej stránke;
dátum a čas vašej návštevy,
vaša IP adresa,
váš webový prehliadač,
webová stránka (URL), ktorú ste navštívili pred návštevou tejto webovej stránky a
niektoré súbory cookie (pozri Oddiel 2.1 nižšie).

Okrem toho zhromažďujeme akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete počas používania tejto webovej stránky.
Keď žiadame, aby ste nám poskytli akékoľvek osobné údaje, nie je to povinné. Ale ak tak neurobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

 

2. Súbory cookie a Google Analytics
2.1. Súbory cookie

Táto webová stránka používa takzvané súbory cookie. Cookie predstavuje malý súbor, ktorý môže byť vytvorený vo vašom počítači pri návšteve webovej stránky. Súbory cookie sa zvyčajne používajú na poskytnutie dodatočných funkcií pre návštevníkov v rámci stránky. Môžu byť napríklad vytvorené na to, aby sledovali vašu návštevu a podporovali vašu navigáciu na webových stránkach, pomohli vám pokračovať tam, kde ste skončili, a/alebo si zapamätali vaše preferencie a nastavenia, keď opäť navštívite webovú stránku. Súbor cookie nemá prístup k údajom na vašom počítači a nemôže prečítať alebo upraviť akékoľvek údaje vo vašom počítači.
Väčšina súborov cookie používaných na tejto webovej stránke sa nazýva dočasné súbory cookie. Po opustení webovej stránky sa tieto súbory automaticky vymažú. Trvalé súbory cookie naopak zostanú vo vašom počítači dovtedy, kým ich neodstránite vo vašom prehliadači. Trvalé súbory cookie používame napríklad na to, aby vás stránka pri návšteve v budúcnosti spoznala.
Ak chcete manažovať súbory cookie vytvorené vo vašom počítači, môžete upraviť nastavenia prehliadača tak, aby vás upozornil, keď chce webová lokalita vytvoriť súbor cookie, prípadne môžete úplne zablokovať súbory cookie. Môžete tiež vymazať súbory cookie, ktoré už boli vytvorené vo vašom počítači. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako vykonať tieto kroky, pozrite si funkciu „Pomoc“ vo vašom prehliadači.
Upozorňujeme však na to, že zakázanie súborov cookie môže mať vplyv na vaše online zážitky a/alebo vám znemožniť naplno využívať našu webovú stránku.

 

2.2. Google Analytics

Táto webová lokalita využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré nám pomôžu analyzovať, ako používate tieto webové stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej stránky budú odovzdané a uložené firmou Google na serveroch v Spojených štátoch. Ak táto webová stránka anonymizuje IP adresy, vaša IP adresa budú skrátená spoločnosťou Google v rámci členského štátu EÚ alebo iného členského štátu EHP ešte pred prenosom do Spojených štátov. Iba vo výnimočných situáciách sa na servery Google v Spojených štátoch prenesie úplná IP adresa a až tam sa skráti. Google použije tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej stránky, zostavenie správ o aktivite na stránke pre operátorov webovej stránky a poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webovej lokality a používania internetu. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Spoločnosti Google môžete zabrániť zbierať informácie (vrátane vašej IP adresy) prostredníctvom súborov cookie a zabrániť spracovaniu týchto informácií tak, že si stiahnete toto rozšírenie prehliadača a nainštalujete si ho: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrany osobných údajov môžete nájsť v Podmienkach služby Google Analytics alebo Pravidlách ochrany súkromia Google Analytics. Upozorňujeme vás na to, že na tejto webovej stránke je Google Analytics doplnená o „gat.anonymizeIp();“ na zabezpečenie zberu anonymných IP adries (IP maskovanie).
Pre viac informácií o ochrane súkromia kliknite sem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

 

3. Účely, na ktoré používame vaše údaje

Vaše osobné údaje na tejto webovej stránke používame s cieľom sprístupniť vám túto webovú stránku, ďalej na generovanie štatistiky používania, na zlepšenie a ďalší rozvoj tejto webovej stránky, na to, aby sme mohli reagovať na vaše požiadavky a správy.

 

4. Právny základ pre spracovanie

Právny základ pre spracovanie vašich údajov bude naším prevládajúcim oprávneným záujmom (podľa článku 6 ods. 1 písm. f nariadenia EÚ o všeobecnej ochrane údajov, „GDPR“).
Ak máme s vami uzavretú zmluvu, právny základ pre spracovanie osobných údajov zozbieraných v súvislosti s touto zmluvou bude pri plnení zmluvy nutnosťou (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR). Ak požiadame o váš súhlas s používaním vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Tento krok však nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

 

5. Doba uchovávania údajov

Vaše údaje, ktoré automaticky zbierame pri návšteve našej webovej stránky, nebudeme uchovávať dlhšie než dvanásť mesiacov.

 

6. Vaše práva a opravné prostriedky

Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov máte práva (i) skontrolovať, či a aký druh osobných údajov uchovávame vo vzťahu k vám a získať prístup alebo požiadať o kópie takýchto údajov, (ii) požiadať o opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov o vás, ktoré sú nepresné alebo spracované v dôsledku nedodržania platných požiadaviek, (iii) požadovať, aby sme obmedzili zhromažďovanie, spracovanie alebo používanie osobných údajov o vás, (iv) za určitých okolností z opodstatnených dôvodov namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, (v) do vyžiadať si prenosnosť údajov, nakoľko sa vaše údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, (vi) poznať totožnosť tretích strán, ktorým sú vaše osobné údaje poskytované, a (vii) dať pokyny, ako prípadne zaobchádzať s vašimi údajmi po vašej smrti. Máte tiež právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán, ktorý má na starosti ochranu osobných údajov.

 

7. Ako nás môžete kontaktovať

Stavebné bytové družstvo Šaľa,
Horná 926/1,
927 01 Šaľa

Tel.: +421-(0)31 770 28 61
E-mail: sekretariat@sbdsala.eu

Nastavenie prehliadača

Väčšina webových prehliadačov môže byť nastavená tak, aby blokovala súbory cookies. A to aj napriek tomu, že niektoré prvky na webovej stránke nemusia pracovať správne. Nastavenie súborov cookies sa obvykle nachádza v záložke „Možnosti“ alebo „Nastavenia“.

 

Nastavenia súborov cookies pre konkrétne prehliadače:

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/sk/kb/Spr%C3%A1va%20cookies
Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK