Možnosti úspory tepla pri vykurovaní bytových jednotiek

Vážení užívatelia bytov, z dôvodu zvyšovania nákladov na energie si vám dovoľujeme predstaviť princípy možnej úspory tepla pri vykurovaní bytových jednotiek.

Základným opatrením ako znížiť spotrebu tepla je správna regulácia teploty v jednotlivých miestnostiach.
• Doporučená teplota v obytných miestnostiach je 18 až 22 °C, t.j. nastavenie hlavice na stupni 2 až 4. Zníženie teploty o jeden stupeň znamená úsporu až 6% nákladov za vykurovanie.
• Rozpätie nastaviteľných teplôt sa môže odlišovať podľa typu termostatickej hlavice a pri používaní je potrebné riadiť sa informáciami od výrobcu. Každé číslo na termostatickej hlavici zodpovedá určitej teplote, na ktorú termostatický ventil reaguje, spravidla v rozsahu teplôt od 12-26 °C.
Stupeň 1-2 (12-16 °C): používame ak chceme byt temperovať počas našej neprítomnosti
Stupeň 2-3 (16-20 °C): nastavujeme v miestnostiach s občasným pobytom a tam, kde vykonávame pohybové aktivity
Stupeň 3-4 (20-23 °C): ideálna teplota v miestnostiach, kde sa zdržiavame najviac
Stupeň 4-5 (23-26 °C): vyššiu teplotu uvítajú tí, ktorí sú nároční na teplo
Stupeň 5 (nad 26 °C): ventil je otvorený naplno a nastáva plytvanie teplom!

Odporúčané teploty v jednotlivých miestnostiach:

Kuchyňa 20°C
Obývačka, detská izba, pracovňa 21°C
Kúpeľňa 24°C

• Termostatická hlavica na dané stupne pracuje na základe aktuálnej teploty v miestnosti, to znamená, že ak bude v miestnosti teplota 23,1 °C, tak regulačný ventil na štvrtom stupni nevpustí tepelné médium do radiátora, lebo požadovaná teplota je už dosiahnutá., médium vpustí do radiátora na štvrtom stupni až po klesnutí pod teplotu 23 °C, tento princíp je rovnaký pre všetky stupne. Ak nastane situácia , že po odvzdušnení radiátora nebude teplota radiátora zodpovedať daným stupňom nastavených na termostatickej hlavici , daný nedostatok prosím nahláste predsedovi samosprávy Vášho domu a ten následne zabezpečí formou objednávky kontrolu, respektíve opravu danej poruchy.

Čo robiť počas vetrania?

Počas chladných zimných dní by sa malo vetrať krátko a intenzívne. Termostatickú hlavicu je potrebné stiahnuť na minimum, nakoľko pri znížení teploty v miestnosti dochádza k zvýšeniu prietoku vody do vykurovacieho telesa, a tým dochádza k plytvaniu.