Cenník

TARIFA KDS č. 1/2011 k Všeobecným podmienkam spoločnosti SBD Šaľa na poskytovanie služby retransmisie platná pre mesto: Šaľa a mestskú časť Šaľa – Veča

Účinná od 1. 4. 2017

Ceny za poskytovanie Služieb retransmisie na jeden mesiac:

1.) Základný súbor – Služba retransmisie obsahujúca min. 30 televíznych a min. 12 rozhlasových staníc vrátane terestriálne vysielaných slovenských digitálnych staníc. 11. 16 €

 

Ceny za jednorazové Služby:

1.) Cena za zriadenie Koncového bodu v už zakáblovaných objektoch ** 60 €

2.) Cena za zriadenie Koncového bodu v objektoch individuálnej a novej bytovej výstavby    individuál. kalkulácia

3.) Cena za zriadenie druhého a každého ďalšieho Koncového bodu *** 15 €

4.) Cena za znovupripojenie 20 €

5.) Cena výjazdu technika (HZS)  20 €

6.) Cena za odpojenie 10 €

7.) Cena za zmenu Miesta inštalácie  individuál. kalkulácia

8.) Administratávny poplatok za spísanie a zaevidovanie novej zmluvy o pripojení 19.91 €

9.) Cena za poskytnutie set-top boxu na príjem digitálnej televízie pri viazanosti 24 mesiacov,   3.50 €
prvý set top box mesačne(nájomné)

10.) Cena za predaj set top boxu 80.00 €

11.) Cena za inštaláciu pri viazanosti 24 mesiacov 0 

12.) Cena za inštaláciu set top boxu vrátane materiálu- prvý set top box  35.0

13.) Cena za poskytnutie CA modulu pri viazanosti 24 mesiacov – prvý CA modul(nájomné) 1.00 

14.) Cena za predaj CA modulu  25.00 

15.) Cena za poskytnutie ďaľšieho STB pri viazanost 24 mesiacov, mesačne(nájomné)  7.00 

16.) Cena za poskytnutie ďaľšieho CA modulu pri viazanosti, mesačne(nájomné)  2.00 

17.) Zmluvná pokuta v prípade nevrátenia, resp. vrátenia poškodeného STB  100.00 

 

Iné platby:
1.) Zmluvná pokuta za riadne nevrátenie Zariadení Poskytovateľa (podla 5.4-5.5, 5.7 ) individuál.kalkulácia
2.) Zmluvná pokuta podľa čl. 7.4 Podmienok   133 €
3.) Cena za výmenu zariadenia podľa 5.7    individuál.kalkulácia

pre>Touto Tarifou sa rušia predchádzajúce cenníky za služby retransmisie.
Uvedené ceny sú s DPH 20%.

** bez použitého materiálu
*** bez použitého materiálu