Oznámenie o prerušení dodávky tepla na ohrev vody

MeT Šaľa, spol. s r.o. z dôvodu plánovaných prác na tepelných zdrojoch CK 31, CK 34 a primárnych rozvodoch oznamuje prerušenie dodávky tepla v nevyhnutnom rozsahu nasledovne:

Za pochopenie ďakujeme.