Praktická aplikácia vyhlášky MHSR č.503/2022 Z.z

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

v danej prílohe nájdete Praktickú aplikáciu vyhlášky MHSR č.503/2022 Z.z

– to znamená potrebné informácie k novému spôsobu rozúčtovania nákladov za dodané množstvo tepla na vykurovanie a prípravu  teplej vody. V každej sekcii sa nachádza časť Dôležité, kde nájdete odpovede na Vaše otázky.


A. Dôvod zmeny rozúčtovania – str. 58


B. Prerozdelenie základnej zložky – str.56


C. Základná zložka pre odpojené byty – str.56


Praktická aplikácia vyhlášky MHSR č.503/2022 Z.z

PDF súbor, 1.4MB