Ako dosiahnuť počas zimných dní teplo a komfort bývania, aby nás po zime neprekvapili vysoké nedoplatky?

Zimná vykurovacia sezóna oficiálne začala už 1. septembra, avšak teplé radiátory môžete pocítiť až po tom, ako teplota dva dni po sebe klesne pod 13°C.

Ponúkame vám krátky manuál čo robiť pred  vykurovacou sezónou.

 1. Pred vykurovacou sezónou skontrolujte funkčnosť regulačných ventilov a termostatických hlavíc na radiátoroch a prípadne poruchy nahláste čím skôr správcovi.
 2. Počas celého leta by ste mali termostatické hlavice nechať otvorené na maximum (stupeň 5). Dôvodom je správny nábeh vykurovacej sústavy vo vašom bytovom dome.
 3. Radiátory v momente začiatku vykurovacej sezóny odvzdušníte.

Správne nastavenie termostatických hlavíc na radiátoroch.

Základným opatrením ako znížiť spotrebu tepla je správna regulácia teploty v jednotlivých miestnostiach, a to podľa ich využitia. Doporučená teplota v obytných miestnostiach je 18 až 22°C, tj. nastavenie hlavice na stupni 2 až 4. Zníženie teploty o jeden stupeň znamená úsporu až 6%  nákladov za vykurovanie.

Rozpätie nastaviteľných  teplôt sa môže odlišovať podľa typu termostatickej hlavice a pri používaní je potrebné riadiť sa informáciami od výrobcu. Každé číslo na termostatickej hlavici zodpovedá určitej teplote, na ktorú termostatický ventil reaguje, spravidla v rozsahu teplôt od 12-26°C.

 • Stupeň 1-2 (12-16°C): používame ak chceme byt temperovať počas našej neprítomnosti
 • Stupeň 2-3 (16-20°C): nastavujeme v miestnostiach s občasným pobytom a tam, kde vykonávame pohybové aktivity
 • Stupeň 3-4 (20-23°C): ideálna teplota v miestnostiach, kde sa zdržiavame najviac
 • Stupeň 4-5 (23-26°C): vyššiu teplotu uvítajú tí, ktorí sú nároční na teplo
 • Stupeň 5 (nad 26°C): ventil je otvorený naplno a nastáva plytvanie teplom!

Odporúčané teploty v jednotlivých miestnostiach:

 • Kuchyňa 20°C
 • Obývačka, detská izba, pracovňa 21°C
 • Kúpeľňa 24°C

Čo robiť  počas vetrania?

Počas chladných zimných dní by sa malo vetrať krátko a intenzívne. Termostatickú hlavicu je potrebné stiahnuť na minimum, nakoľko pri znížení teploty v miestnosti dochádza k zvýšeniu prietoku vody do vykurovacieho telesa, a tým dochádza k plytvaniu.

 

 

Prehľad cien  tepla  na ÚK a TÚV za roky 2020-2022 od dodávateľa tepla MeT Šaľa s.r.o.

 

(platí pre všetky bytové domy s centrálnou dodávkou tepla na vykurovanie a TÚV s výnimkou Budovateľská 554 a Kukučínova 534 Šaľa)

Rok

 

Variabilná zložka

maximálnej ceny    tepla v €/kWh s DPH

Fixná zložka maximálnej ceny tepla v €/kW s DPH
2020       0,0459 *       230,1824 *
2021       0,0589       248,1348
2022       0,0948       264,4014

* skutočná cena tepla  (cena vo vyúčtovaní nákladov za rok 2020)

 

 

 

Prehľad cien tepla na ÚK za roky 2020-2022 od dodávateľa tepla MENERT-THERM                           Šaľa s.r.o. (platí pre bytové domy s centrálnou dodávkou tepla na vykurovanie Budovateľská 554 a Kukučínova 534 Šaľa)

Rok

 

Variabilná zložka

maximálnej ceny    tepla v €/kWh s DPH

Fixná zložka maximálnej ceny tepla v €/kW s DPH
2020       0,0521 *       239,3400
2021       0,0533       239,3400
2022       0,0586       268,6982

* skutočná cena tepla  (cena vo vyúčtovaní nákladov za rok 2020)

 

 

 

Prehľad cien za pitnú vodu „vodné“ a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „stočné“ za roky 2020-2022 od dodávateľa ZsVS a.s.

Obdobie

 

Cena za „vodné“

v €/m3 bezDPH

Cena za „stočné“

v €/m3 bez DPH

SPOLU

(vodné+stočné)

v €/m3  bez DPH

SPOLU

(vodné+stočné)

v €/m3  s DPH

1.9.2019 – 31.8.2020        1,0802         0,9721          2,0523     2,4628
1.9.2020 – 31.8.2021        1,0802         1,0573          2,1375     2,5650
od 1.9.2021        1,0802         1,1157          2,1959     2,6351

 

 

Prehľad cien za spoločnú elektrickú energiu za roky 2020-2022 od dodávateľa ZSE Energia.

Domácnosť – DomovMimi-DD1 / cena za dodávku  elektriny

Rok

 

Mesačná platba

za jedno odb. miesto  €/mes. s DPH

Cena za spotrebu elektriny

v €/kWh s DPH

2020          0,9         0,07044
2021          0,9         0,06348
2022          1,32         0,0846

Domácnosť – DomovMimi-DD2 / cena za dodávku elektriny

Rok

 

Mesačná platba

za jedno odb. miesto  €/mes. s DPH

Cena za spotrebu elektriny

v €/kWh s DPH

2020          0,9         0,08208
2021          0,9         0,07464
2022         1,32         0,0971

Malý podnik – Firmajednotarif / cena za dodávku elektriny

Rok

 

Mesačná platba

za jedno odb. miesto  €/mes. s DPH

Cena za spotrebu elektriny

v €/kWh s DPH

2020          0,9         0,0824
2021          0,9         0,0775
2022         1,32         0,1006

 

Domácnosť – D1 / cena za distribúciu  elektriny

Rok

 

Mesačná platba

za jedno odb. miesto  €/mes. s DPH

Cena za distribúciu elektriny

v €/kWh s DPH

2020         1,57584         0,04530
2021         1,57584         0,04639
2022          1,58472         0,04669

Domácnosť – D2 / cena za distribúciu  elektriny

Rok

 

Mesačná platba

za jedno odb. miesto  €/mes. s DPH

Cena za disribúciu elektriny

v €/kWh s DPH

2020         5,0959        0,01388
2021         5,4659        0,01497
2022          5,4968         0,01561

Malý podnik – Firmajednotarif  / cena za distribúciu elektriny

Rok

 

Tarifa za straty

pri distribúcii €/kWh s DPH

Tarifa za distribúciu elektriny

v €/kWh s DPH

2020      0,00977         0,028295
2021      0,00869         0,029383
2022      0,13759           0,029677