Havária vodovodného potrubia v miestnej časti Šaľa-Veča

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov (členovia družstva),

z dôvodu mimoriadnej havárie je v metskej časti Veča vypnutý zdroj pitnej a užitkovej vody. Na odstránení poruchy intenzívne pracuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Tá taktiež pripraví cisternu s pitnou vodou pri OD Tesco.

Poistné udalosti vyplývajúce zo škôd vzniknutých zatopením pivníc, budú riešene v čo najkratšom čase. Prostredníctvom tejto webovej stránky a vašich zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov budete okamžite informovaný o sanácii a dezinfekcií týchto priestorov.

Touto cestou sa chcem poďakovať dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorý pomáhal pri odčerpaní vody z týchto priestorov ako i samotným vlastníkom, ktorý čistili dané priestory.

Riaditeľ SBD