Obhliadka zatopených priestorov

Dňa 03.07.2023 o 9.oo hod.

sa uskutoční obhliadka zatopených priestorov za prítomnosti zamestnanca Allianz SP, a.s.

Žiadame vlastníkov o sprístupnenie priestorov.

SBD Šaľa