Postup po znehodnotení majetku v pivničných priestoroch po havárii

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov (členovia družstva),

dnes 3.7.2023 sa uskutočnila obhliadka zatopených priestorov po havárii prívodu vody v Šali – Veči za prítomnosti zamestnanca Allianz SP, a.s.,.

Radi by sme Vás požiadali o nasledovné:

Ak sa Vám znehodnotil majetok v pivničných priestoroch, prosím zašlite na mail: sekretariat@sbdsala.eu od 10. do 12.7 .2023 , riaditel@sbdsala.eu od 3.7.2023 do 7.7.2023 , alebo osobne na sekretariát SBD Šaľa:

  1. Vaše meno, priezvisko, adresa, kontakt na Vás, fotografia poškodeného Vášho majetku (i toho, ktorý ste museli vyhodiť)
  2. Ak, sa jedná o elektroniku (doklad od výrobcu, poprípade opravovne, že majetok je nepoužiteľný, respektíve je nutná jeho oprava)

Dané informácie poprosíme doručiť hore uvedenými spôsobmi do 12.7.2023.

Ešte raz ďakujeme Hasičskému záchrannému zboru, dobrovoľným hasičom a vlastníkom bytov za pomoc pri riešení a odstraňovaní následkov havárie.

Vaše SBD