OZNAM

Vážení vlastníci a užívatelia bytov v správe SBD Šaľa,

ďakujeme Vám, že zodpovedne pristupujete k ochrane životov, zdravia a majetku vo Vašich domoch a bytoch a tým zabraňujete aj takýmto udalostiam.