Oznámenie o prerušení dodávky TÚV z dôvodu havárie

MeT Šaľa, spol. s r. o. z dôvodu havárie na rozvodoch oznamuje prerušenie dodávky TÚV dňa 13.5.2024 od 8.00 hod do 15.00 hod. Dodávka bude obnovená v čo najkratšom čase ihneď po odstránení havárie. Za pochopenie ďakujeme. Odstávka dodávky tepla na ohrev TÚV bude prebiehať na nasledovných domových odovzdávacích staniciach:

DOS 103/Lúčna 185/1-3
DOS 104/Lúčna 1856/7-11
DOS 105/Cintorínska 1857/1-3
DOS 106/Cintorínska 1,858/7-11
DOS 107/Cintorínska 1859/13-17
DOS 108/Ľ.Svobodu 1860/2-6
DOS 109/Hollého 1842/2-6
DOS 110/Ľ.Svobodu 1937/8-4


DOS 111/Hollého 1843/8-12
DOS 112/Hollého 1844/14-18
DOS 113/Hollého 1845/20-24
DOS 114/Hollého 1846/26-30
DOS 115/Hollého 1925/1-7