Prerušenie distribúcie elektriny Selice 10.6.

Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy si Vám dovoľuje oznamiť, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

10.06.2024

V čase od 08:30 – 11:00

9.MÁJA 1055, SELICE
9.MÁJA 1066, SELICE
9.MÁJA 1173, SELICE
9.MÁJA 1083, SELICE
9.MÁJA 1133, SELICE
MOYZESOVA 1171, SELICE
MOYZESOVA 1184, SELICE
MOYZESOVA 1189, SELICE