Prehľad poskytovaných podpôr v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov platný od 1.1.2024