Preventívne protipožiarne prehliadky

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov v správe SBD Šaľa,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v posledný Októbrový týždeň a počas celého mesiaca November bude SBD Šaľa zabezpečovať v spolupráci s techničkou požiarnej ochrany Preventívne protipožiarne prehliadky . Pravidlá dodržiavania na úseku požiarnej ochrany nájdete v sekcii Požiarne a bezpečnostné informácie.